MILIEUSTRATEN & CIRCULAIRE AMBACHTSCENTRA

Innovatief, modulair, circulair

Modulo realiseert innovatieve, modulaire en circulaire milieustraten en Circulaire Ambachtscentra . Door de flexibele bouwwijze, worden gebruiksvriendelijke duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende omgevings- en wetgevingseisen. Met maximale ruimtebenutting onder het bordes en minimale (kapitaal)kosten. Efficiënt en effectief. De toekomst is modulair, de toekomst is circulair.

Een milieustraat moet gemiddeld elke 10 jaar worden aangepast in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving, mutaties binnen gemeentegrenzen en demografische ontwikkelingen.  Een milieustraat moet dus kunnen “mee-ademen” met nieuwe ontwikkelingen.

Het innovatieve Modulo-concept heeft de volgende kenmerken:

  • Maximale flexibiliteit naar de toekomst. Denk hierbij aan de snelle verplaatsbaarheid, de eenvoudige uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden
  • Duurzaam en circulair omdat de betonelementen geproduceerd worden met secundaire grondstoffen (eco granulaten) en 100% herbruikbaar zijn
  • Dubbel grondgebruik door de holle onderzijde van het bordes. De ruimten onder het bordes kennen onder meer de volgende toepassingsmogelijkheden: opslag van Klein Chemisch Afval (KCA), opslag van stromen zoals matrassen en EPS, kantoorruimte, sanitaire voorzieningen, kringloop, educatieruimte, ruimte voor nascheiding van afvalstromen, toepassing van inwerpzuilen, opslag van materieel en materiaal
  • De totale levensduurkosten (TCO) van een Modulo milieustraat zijn lager dan die van de traditioneel gebouwde milieustraat, geen desinvesteringen bij verplaatsing en aanpassing van het bordes
  • Korte realisatietijd door onze snelle wijze van bouwen
  • Minder grondverzet en inzet van materieel (CO2 mitigatie)
  • Relatief lage druklast naar de ondergrond c.q. fundering. Dit heeft een gunstig effect op het voorkomen van zettingen die kunnen ontstaan bij bouwen op “slechte” gronden. Voor een onderbouwing, klik hier

 

Meer projecten

KCA’s

Circulair, onderhoudsarm en conform PGS 15

Klein Chemisch Afval (KCA)-depots voor de opslag van kleine chemische of gevaarlijke afvalstoffen zijn gehouden aan strenge wetgeving volgens de PGS 15. Modulo geeft advies over dit kritische onderdeel van de milieustraat. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van circulaire KCA-depots van eco-beton.  

Modulo heeft de volgende varianten in opslagsystemen: 

  • Een opslagsysteem dat onder het verhoogde bordes van de Modulo milieustraat wordt geïntegreerd
  • Een inname punt op het bordes (voor optimaal beheer) en een opslagsysteem op of onder het bordes
  • Een standalone opslagsysteem, losstaand van het bordes

De opslagsystemen zijn modulair en circulair.
Door de flexibele modulaire bouwwijze worden gebruiksvriendelijke duurzame opslagsystemen gebouwd die na verloop van tijd altijd kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende wensen, omgevings-, en wetgevingseisen. Efficiënt, effectief en geen desinvesteringen in de toekomst.

Elk KCA-depot wordt gebouwd uit betonnen units/compartimenten die zijn geproduceerd met secundaire grondstoffen (eco-granulaten van gesloopte asfaltwegen). Het KCA-depot heeft een lange levensduur en is onderhoudsarm. Vanzelfsprekend voldoet het depot aan de gestelde PGS15-voorschriften. 

Meer projecten