Variantenonderzoek Nieuwkoop

Voor de Gemeente Nieuwkoop hebben we een variantenstudie naar de mogelijkheden voor een nieuw Afvalbrengstation uitgevoerd. Als eerste stap hebben wij een programma van eisen opgesteld voor het Afvalbrengstation. Het toekomstige afvalbeleid en het Activiteitenbesluit zijn hierin leidend geweest. Dat betekent dat rekening is gehouden met de opslag van 18 verschillende afvalstromen en de mogelijkheid om dit aantal uit te breiden om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Ook is, in samenhang met de nieuwe huisvesting voor de buitendienst, rekening gehouden met opslagmogelijkheden onder het bordes. Een doelmatig gebruik van de ruimte onder het stortbordes vraagt om adequate inrichting en goede toegangsmogelijkheden.

Op basis van deze studie zijn de vervolgstappen van een Voorlopig naar het Definitief Ontwerp, de inrichting en vergunningen door Modulo verzorgd. Het nieuwe Afvalbrengstation wordt geheel naar de huidige wensen en eisen, flexibel en toekomstbestendig ingericht. Voor de inwoners betekent dit een hoog serviceniveau met ruime(re) openingstijden.

« Terug naar overzicht