Oriënterend onderzoek milieuterreinen De Fryske Marren

Wij hebben voor de gemeente een oriënterend onderzoek uitgevoerd om de milieuterreinfunctie in Lemmer optimaal en toekomstbestendig in te richten. Daarbij zijn diverse mogelijkheden bekeken.

In dit onderzoek zijn meegenomen:
- de voorzieningen en functies die noodzakelijk zijn voor de milieuterreinen;
- de voor- en nadelen van sluiting van één of twee van de bestaande milieuterreinen;
- de mogelijkheden van nieuwbouw op een nieuwe locatie of bouw op bestaande locaties.

Om te komen tot de verschillende scenario’s zijn de volgende stappen uitgevoerd:
1. Inventarisatie van de fractiestromen en randvoorwaarden voor de huidige en nieuwe situatie;
2. Een drietal ontwerpen (incl. budgetraming) van mogelijke oplossingen;
3. Uitwerking van het voorkeursscenario en advies voor het vervolg.

Het onderzoek vormde de basis voor de besluitvorming omtrent de "milieuterreinfunctie in de toekomst" en is aangenomen door het College van B&W en de Gemeenteraad.

« Terug naar overzicht