Ontwerp / werkomschrijving Rosmalen

In 2016 is de milieustraat in Rosmalen heringericht. Er is voor gekozen om alle containers gelijkvloers te plaatsen, verder zijn er twee gescheiden routes, gratis en betaald. de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch heeft Modulo gevraagd om de nieuwbouw van de milieustraat aan de Vliertwijksestraat te Rosmalen voor te bereiden en de aanbesteding te begeleiden. Modulo heeft het ontwerp en de werkomschrijving opgesteld.

Om de nieuwbouw van de milieustraat mogelijk te maken zijn door Modulo voorafgaand aan de eigenlijke uitvoering van het project de benodigde ontwerpen, onderzoeken en engineeringswerkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn vertaald in een Voorlopig- en Definitief Ontwerp.

De nieuwbouw is aanbesteed op basis van de EMVI-methode, Modulo heeft hiervoor de (werk)omschrijving opgesteld en het proces begeleid. Deze milieustraat is de eerste milieustraat in Nederland waarbij de vloeistofdichte voorziening  (gecertificeerd) Trisoplast als onderafdichting is toegepast. Hierdoor wordt er bespaard op onderhouds- en inspectiekosten.   

« Terug naar overzicht