Alkmaar

Ondanks de beperkte omvang van de locatie, is er toch een royale milieustraat gerealiseerd. Het aanbod kan probleemloos worden verwerkt. Separaat is er op de locatie een KCA-depot geplaatst én een comfortabel personeelsverblijf, inclusief luifel. Modulo was verantwoordelijk voor het gehele project. Vanaf het intakegesprek, grondonderzoek, ontwerp, plan van eisen, infrawerkzaamheden, sloop van de oude milieustraat etc. tot de oplevering. De gehele locatie is vloeistofdicht uitgevoerd. Bij de uitvoering is samengewerkt met een extern adviesbureau.

Plaats: Alkmaar

Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar

Terrein oppervlak: (L x B) 65 x 64 meter = 4.160 m²

Hoogte: 1,50 m en  0,75 m

Gebruiksruimte onder bordes: Deels mogelijk van ± 700 m²

Containers aan het bordes: 14 stuks aan het Modulo bordes, 1 ondergrondse container ín het Modulo bordes en 8 stuks aan het overige deel van het bordes. Verder staan er op de gehele milieustraat nog 4 afzetcontainers elders op de locatie, aangevuld met 4 stuks ondergrondse containers.  

« Terug naar overzicht