Lemmer

"Gemeente kiest weer voor een Modulo-bordes"
De combinatie van een modulair systeem en opslag onder het bordes. Die voordelen gaven de doorslag voor de gemeente Fryske Marren om in Lemmer voor het Modulo-concept te kiezen. Daarnaast was Modulo bij de gemeente al bekend. Jaren geleden is het bestaande bordes in Joure uitgebreid met de modulaire elementen waardoor daar op relatief eenvoudige wijze, vele (dubbele) vierkante meters konden worden toegevoegd aan de milieustraat.

Uitgekiende logistiek en gebruik maken van voordeel “holle” U-elementen
Modulo is van begin af aan betrokken geweest bij het project in Lemmer. Zo is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en hebben wij de milieustraat ontworpen. Daarbij was een vlotte doorstroming, ook als het aantal bezoekers stijgt een vereiste. Een uitgekiende logistiek op het bordes en een tweede, snelle route op de begane grond moeten dit bewerkstelligen. Er worden nu zo’n 27 afval- en grondstofstromen gescheiden ingezameld.

De extra meters onder het bordes worden in Lemmer onder meer gebruikt voor de opslag van materiaal van de buitendienst en voor het depot voor klein chemisch afval.

Modulo-milieustraat past precies in duurzaamheidsbeleid gemeente
De gemeente heeft in haar duurzaamheidsbeleid opgenomen dat er geen waardevolle grondstoffen verloren mogen gaan. De circulair gebouwde milieustraat past in dit beleid. Immers de U-betonelementen waaruit de milieustraat is opgebouwd zijn gemaakt van ecogranulaat (gesloopte asfaltwegen) en kunnen indien nodig, in de toekomst altijd worden verplaatst en hergebruikt. De milieustraat is opgenomen in Madaster Materialenpaspoort. Daarvoor kreeg wethouder Irona Groeneveld het certificaat uitgereikt. Madaster heeft daarin een circulariteitsscore van 90% toegekend. Dat is een groot verschil met een traditioneel gebouwde milieustraat die rond de 15% circulariteit scoort.   

Voor meer informatie, klik hier voor het interview met Gerben de Boer, beleidsmedewerker afval en milieu van de gemeente De Fryske Marren

En klik hier voor de video van de bouw van de milieustraat

« Terug naar overzicht