Inspectieovereenkomst

Bij een inspectieovereenkomst wordt jaarlijks de gehele milieustraat (met eventueel KCA-depot) geïnspecteerd. Dit betreft een algehele, visuele inspectie op basis van een gedetailleerde lijst. De bevindingen worden opgenomen in het inspectierapport en er wordt een aanbieding gemaakt voor herstel van de geregistreerde verbeterpunten. Modulo geeft tevens advies over preventief onderhoud en het beheer van de milieustraat.

« Terug naar overzicht