Utrecht

De nieuwe milieustraat is gebouwd in de woonwijk Lunetten. De gemeente Utrecht heeft de ambitie om te komen tot een circulaire economie waarin materialen uit afval opnieuw gebruikt worden. Modulo heeft het verhoogde circulaire perron geleverd. Dit perron is gebouwd met flexibele elementen (níet aard- en nagelvast) waardoor het altijd eenvoudig kan worden verplaatst en/of aangepast. Het modulaire bordes is 100% geschikt voor hergebruik. De betonelementen zijn geproduceerd met secundaire grondstoffen.
Met een verhoogd perron wordt het voor burgers gemakkelijker hun afval te scheiden. De ruimtes onder het perron worden benut voor opslag van kliko’s, diverse materialen, klein chemisch afval etc.

Circulair inkopen
De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Woerden hebben in maart 2014 een convenant met de Economic Board Utrecht ondertekend, waarin zij zich hebben gecommitteerd om in 2020, 10% van hun inkoopvolume circulair in te kopen.

Plaats: Utrecht

Hoogte verhoogde Modulo bordes: 2,60 m

Gebruiksruimte onder bordes: 550 m²

Aantal containers: 10 afzetcontainers aan verhoogde bordes en 10 aan het lage bordes 

Voor de timelaps-film van de bouw, klik hier.

« Terug naar overzicht