Haalbaarheidsonderzoek de Wolden

We hebben voor de Gemeente De Wolden een haalbaarheidsonderzoek naar de meest optimale milieustraat voor haar bezoekers uitgevoerd. Modulo heeft voor de opzet van de milieufunctie diverse scenario’s onderzocht.

Voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de wensen en eisen van de milieustraat bepaald d.m.v. het uitvoeren van een inventarisatie en het houden van interviews. Modulo heeft kennis en ervaring op het gebied van afval- en grondstoffen en het ontwerpen van milieustraten ingebracht. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten zijn de onderdelen logistiek (scheiding van zakelijk- en burgerverkeer), toegangscontrole, serviceniveau, ruimtegebruik, beheer en fractiescheiding uitgewerkt.

Er zijn verschillende schetsontwerpen met een mogelijke opzet voor de milieustraat opgesteld waarbij de invloed op het serviceniveau, het milieurendement en de kosten zijn bepaald. Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario.  Voor dit voorkeursscenario zijn het ontwerp, programma van eisen en budgetraming uitgewerkt.

Het haalbaarheidsonderzoek is in een zeer korte doorlooptijd van 13 weken gerealiseerd.  

« Terug naar overzicht

ADVIES

Kenniscentrum
Modulo heeft veel ervaring en kennis van milieustraten, grondstoffencentra en circulaire ambachtscentra. Heeft uw gemeente of organisatie vragen over de optimalisatie van de huidige milieustraat, de doorontwikkeling van de huidige milieustraat naar een grondstoffencentrum of een circulair ambachtscentrum. Of wilt u een nieuwe circulaire milieustraat realiseren waarmee u een verbetering van de scheidingsresultaten realiseert, het hoogst mogelijke serviceniveau bereikt en doelmatig is in investering en kosten? Neemt u dan contact met ons op.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Advies ontwerp en inrichting milieustraat, circulair ambachtscentrum
  • Workshop en/of QuickScan toekomstbestendigheid milieustraat
  • Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling grondstoffencentrum of circulair ambachtscentrum
  • Locatieonderzoek


Combinatie van advies en projecten uitvoeren versterken elkaar
Al ruim 13 jaar begeleidt Modulo in Nederland en Duitsland circulaire projecten. Het is onze ervaring dat het adviseren over, én het realiseren van circulaire milieustraten en Circulaire Ambachtscentra complementair zijn en elkaar versterken. Door zowel advies, realisatie als services onder één dak te hebben, wordt de kennis van alle disciplines binnen ons bedrijf en met onze klanten gedeeld. Dit leidt tot nieuwe innovaties, tevreden klanten en mooie lange termijn klantrelaties.

Adviesteam
Het Modulo-team bestaat uit ervaren adviseurs en specialisten op het gebied van circulaire economie, circulair ondernemerschap en verdienmodellen, kringloopbedrijven, grof afval- en grondstoffenbeleid, circulair ontwerpen, engineering en vergunningen. Zaken die gericht zijn op de ontwikkeling van de milieustraat van de toekomst en het circulair ambachtscentrum. Hierin werken we nauw samen met koplopers uit de markt. Onze adviseurs kunnen u in het gehele advies- en ontwerptraject ontzorgen, dit doen wij op een open en transparante wijze.