De Wolden

De nieuwe milieustraat is onderdeel geworden van de bestaande gemeentewerf. Belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp waren: een overzichtelijke, gemakkelijk te beheren milieustraat, met minimale FTE-bezetting. Daarnaast wenste de gemeente vele containers aan het bordes en een goede routing met adequate fractieaanduiding voor een hoge bezoekerstevredenheid.

Een deel van het bordes is verlaagd, om een efficiënte afvoer van Klein Chemisch Afval en bruin- en witgoed mogelijk te maken. De ruimten onder het bordes worden benut voor opslag. De glasbouwstenen die geïntegreerd zijn in de Modulo betonelementen zorgen voor veel en "natuurlijk" licht onder het bordes. Verder zijn bodembeschermplaten (gemaakt van gerecycled kunststof) geplaatst om de ondergrond te beschermen bij het wisselen van de containers.

Wat betreft de civiele werkzaamheden is er een cementgebondenfundering toegepast waardoor de asfaltlaag dunner kon worden aangebracht, dit heeft tot een kostenvoordeel geleid.

Meer weten over de nieuwe milieustraat in de Wolden?
Klik hier voor een interview  met Erik Dusseljee, adviseur Duurzaamheid & Milieu van samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen: ‘Ontwerpproces circulaire milieustraat De Wolden bood meerdere scenario’s’. 

« Terug naar overzicht