Almere

Modulo heeft letterlijk en figuurlijk het fundament voor dit Upcycle Centrum in Almere gelegd. Letterlijk doordat we een duurzaam bordes voor de gemeente hebben ontworpen met een optimale inrichting. Figuurlijk door het gedachtegoed van de circulaire economie in het bordes toe te passen. Er is een flexibel, circulair en innovatief Upcycle Centrum gerealiseerd waarbij handig gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte onder het bordes.

Het Upcycle Centrum is gemaakt van gerecyclede materialen, volledig energieneutraal, met ruimte voor educatie en werkplaatsen voor upcycling onder het bordes. Enerzijds om bewustzijn te creëren bij de inwoners van Almere, anderzijds met een duidelijk commercieel plan. Een plan om ondernemers die werk maken van upcycling. Bij het Upcycle Centrum kun je niet alleen je afval en grondstoffen brengen maar wordt er ook voorzien in educatie, nascheiding en kringloopspullen-inname.

De gemeente Almere wil met het nieuwe Upcycle centrum in Almere Haven ‘een nationaal symbool voor circulaire economie’ zijn. De gemeente geeft hiertoe het voorbeeld door het perron volledig circulair te maken en bouwt het centrum met toepassing van minimaal 50% restmaterialen. Het is 100% zelfvoorzienend!

Modulo Milieustraten Advies heeft als kennispartner, innovatief ontwikkelaar en ontwerper een circulaire basis gelegd voor het Upcycle centrum te Almere.  Dit in nauwe samenwerking met de Gemeente Almere, LKSVDD architecten, Antea Group en Goudstikker-De Vries constructies.

Voor een film over de realisatie, klik hier.

« Terug naar overzicht