MILIEUSTRATEN & CIRCULAIRE AMBACHTSCENTRA

Innovatief, modulair, circulair

Modulo realiseert innovatieve, modulaire en circulaire milieustraten en Circulaire Ambachtscentra . Door de flexibele bouwwijze, worden gebruiksvriendelijke duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende omgevings- en wetgevingseisen. Met maximale ruimtebenutting onder het bordes en minimale (kapitaal)kosten. Efficiënt en effectief. De toekomst is modulair, de toekomst is circulair.

Een milieustraat moet gemiddeld elke 10 jaar worden aangepast in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving, mutaties binnen gemeentegrenzen en demografische ontwikkelingen.  Een milieustraat moet dus kunnen “mee-ademen” met nieuwe ontwikkelingen.

Het innovatieve Modulo-concept heeft de volgende kenmerken:

  • Maximale flexibiliteit naar de toekomst. Denk hierbij aan de snelle verplaatsbaarheid, de eenvoudige uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden
  • Duurzaam en circulair omdat de betonelementen geproduceerd worden met secundaire grondstoffen (eco granulaten) en 100% herbruikbaar zijn
  • Dubbel grondgebruik door de holle onderzijde van het bordes. De ruimten onder het bordes kennen onder meer de volgende toepassingsmogelijkheden: opslag van Klein Chemisch Afval (KCA), opslag van stromen zoals matrassen en EPS, kantoorruimte, sanitaire voorzieningen, kringloop, educatieruimte, ruimte voor nascheiding van afvalstromen, toepassing van inwerpzuilen, opslag van materieel en materiaal
  • De totale levensduurkosten (TCO) van een Modulo milieustraat zijn lager dan die van de traditioneel gebouwde milieustraat, geen desinvesteringen bij verplaatsing en aanpassing van het bordes
  • Korte realisatietijd door onze snelle wijze van bouwen
  • Minder grondverzet en inzet van materieel (CO2 mitigatie)
  • Relatief lage druklast naar de ondergrond c.q. fundering. Dit heeft een gunstig effect op het voorkomen van zettingen die kunnen ontstaan bij bouwen op “slechte” gronden. Voor een onderbouwing, klik hier

 

Meer projecten