MILIEUSTRATEN & CIRCULAIRE AMBACHTSCENTRA

Specialist, modulair, circulair

Modulo Milieustraten is specialist in het ontwerpen en bouwen van modulaire, circulaire milieustraten. De verhoogde bordessen bestaan uit grote gestandaardiseerde modulaire U-profielen. De ruimte onder het bordes kan worden benut voor opslag, kringloopactiviteiten, parkeerplaatsen, KCA etc. De betonnen U-elementen worden geproduceerd met ecogranulaat (van gesloopte asfaltwegen). Blijkt na een aantal jaren dat er iets veranderd of aangepast moet worden, dan kan dat eenvoudig gerealiseerd worden door de modulaire bouwmethode. De U-profielen zijn meerdere malen herbruikaar en verplaatsbaar. Een milieustraat kan zelfs in korte tijd geheel worden gedemonteerd en opnieuw opgebouwd. De levensduur van de betonelementen is 50 jaar - 100 jaar.

Inruilgarantie en re-use elementenpool:

Modulo geeft vanaf 2021 een inruilgarantie op de nieuwe milieustraten. Als een milieustraat in de toekomst moet worden aangepast, verplaatst etc. dan kunnen de betonelementen die niet meer nodig zijn, worden ingeruild tegen andere elementen. De teruggegeven elementen komen in een re-use elementenpool. Andere gemeenten en bedrijven kunnen deze elementen dan hergebruiken. Hiermee levert de inruilgarantie gemeenten en bedrijven een substantieel investeringsvoordeel op en maximale flexibiliteit voor de toekomst. Ook draagt dit één-op-één hergebruik bij aan de circulaire (bouw)doelstellingen en CO2-reductie.

Kenmerken van een circulaire Modulo-milieustraat:

 • Maximale flexibiliteit naar de toekomst door modulaire concept. Bordes is gemakkelijk aan te passen, te verplaatsen en/of in te ruilen
 • De betonelementen worden geproduceerd met secundaire grondstoffen (ecogranulaat)
 • Milieustraten die vanaf 2019 zijn gebouwd krijgen een Materialenpaspoort in Madaster
 • Circulariteitsscore bedraagt 90% volgens Madaster Materialenpaspoort (bij traditionele bouw is dit 15%)
 • Efficiënte oppervlaktebenutting. U-betonelementen hebben een holle onderzijde dus dubbel grondgebruik is mogelijk. Ruimte is schaars in Nederland. Er zijn minder m2 nodig voor de milieustraat, hierdoor is het gemakkelijker om een geschikte locatie te vinden en zijn de totale investeringskosten lager
 • De ruimten onder het bordes kunnen worden gebruikt voor o.a. circulaire functies (Circulair Ambachtscentrum). Denk aan kringloop, start-ups, demontage, educatie. Hierdoor minder bijgebouwen nodig, dus financieel voordeel
 • Opslag is mogelijk onder het bordes, van bijvoorbeeld Klein Chemisch Afval (KCA), matrassen, EPS, materieel en materiaal (o.a. BOR). Hiervoor geldt ook: minder bijgebouwen nodig
 • Faciliteiten voor de medewerkers zijn goed te integreren onder het bordes zoals kantoorruimten en sanitaire voorzieningen
 • Modulair bouwen betekent toekomstbestendig en sloopvrij bouwen. Groot kostenvoordeel, oplopend tot 70% t.o.v. traditionele aard- en nagelvaste bouw
 • Korte realisatietijd door snelle bouwwijze; weinig grondverzet en inzet van materieel (gunstig i.v.m. PFAS / CO2)
 • Relatief lage druklast naar de ondergrond c.q. fundering. Dit heeft een gunstig effect op het voorkomen van zettingen die kunnen ontstaan bij bouwen op “slechte” gronden. Ook heeft dit een financieel voordeel wat betreft de civiele kosten. Voor een onderbouwing, klik hier
 • Bijdragen aan het behalen van circulaire doelstellingen!

 

Meer projecten