MILIEUSTRATEN & CIRCULAIRE AMBACHTSCENTRA

Innovatief, modulair, circulair

Modulo Milieustraten ontwerpt en bouwt circulaire milieustraten. De verhoogde bordessen worden opgetrokken uit gestandaardiseerde, modulaire U-elementen. Deze betonnen U-elementen worden geproduceerd met ecogranulaat (van gesloopte asfaltwegen). De elementen zijn niet aard- en nagelvast met de ondergrond verbonden en bij de montage worden geen vaste verbindingen gebruikt. Daardoor is de milieustraat in de toekomst gemakkelijk te demonteren, aan te passen of te verplaatsen. De levensduur van de betonelementen is minimaal 50 jaar.

Inruilgarantie en re-use elementenpool:

Modulo geeft vanaf 2021 een inruilgarantie op de nieuwe milieustraten. Als een milieustraat in de toekomst moet worden aangepast, verplaatst etc. dan kunnen de betonelementen die niet meer nodig zijn, worden ingeruild tegen andere elementen. De teruggegeven elementen komen in een re-use elementenpool. Andere gemeenten en bedrijven kunnen deze elementen dan hergebruiken. Hiermee levert de inruilgarantie gemeenten en bedrijven een substantieel investeringsvoordeel op en maximale flexibiliteit voor de toekomst. Ook draagt dit één-op-één hergebruik bij aan de circulaire (bouw)doelstellingen en CO2-reductie.

Een circulaire Modulo-milieustraat betekent:

 • Efficiënte oppervlaktebenutting. U-betonelementen hebben een holle onderzijde dus dubbel grondgebruik is mogelijk. Ruimte is schaars in Nederland. Er zijn minder m2 nodig voor de milieustraat, hierdoor is het gemakkelijker om een geschikte locatie te vinden en zijn de investeringskosten lager
 • De ruimten onder het bordes kunnen worden gebruikt voor circulaire functies (Circulair Ambachtscentrum). Denk aan kringloop, start-ups, demontage, educatie
 • Opslag is mogelijk onder het bordes, van bijvoorbeeld Klein Chemisch Afval (KCA), matrassen, EPS, materieel en materiaal (o.a. BOR)
 • Faciliteiten voor de medewerkers zijn goed te integreren onder het bordes zoals kantoorruimten en sanitaire voorzieningen
 • Maximale flexibiliteit naar de toekomst door circulaire en modulaire ontwerp. Bordes is gemakkelijk aan te passen, te verplaatsen en/of in te ruilen
 • De betonelementen worden geproduceerd met secundaire grondstoffen (ecogranulaat)
 • Milieustraten die vanaf 2019 zijn gebouwd hebben een Materialenpaspoort in Madaster 
 • Circulariteitsscore bedraagt 90% volgens Madaster Materialenpaspoort
 • Korte realisatietijd door snelle bouwwijze; weinig grondverzet en inzet van materieel (gunstig i.v.m. PFAS / CO2)
 • Relatief lage druklast naar de ondergrond c.q. fundering. Dit heeft een gunstig effect op het voorkomen van zettingen die kunnen ontstaan bij bouwen op “slechte” gronden. Voor een onderbouwing, klik hier
 • Toekomstgericht bouwen en toekomstgericht investeren. Door hergebruik van elementen nauwelijks investeringsrisico
 • Bijdragen aan een circulaire economie!

 

Meer projecten