KCA’s

Circulair, onderhoudsarm en conform PGS 15

Klein Chemisch Afval (KCA)-depots voor de opslag van kleine chemische of gevaarlijke afvalstoffen zijn gehouden aan strenge wetgeving volgens de PGS 15. Modulo geeft advies over dit kritische onderdeel van de milieustraat. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van circulaire KCA-depots van eco-beton.  

Modulo heeft de volgende varianten in opslagsystemen: 

  • Een opslagsysteem dat onder het verhoogde bordes van de Modulo milieustraat wordt geïntegreerd
  • Een inname punt op het bordes (voor optimaal beheer) en een opslagsysteem op of onder het bordes
  • Een standalone opslagsysteem, losstaand van het bordes

De opslagsystemen zijn modulair en circulair.
Door de flexibele modulaire bouwwijze worden gebruiksvriendelijke duurzame opslagsystemen gebouwd die na verloop van tijd altijd kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende wensen, omgevings-, en wetgevingseisen. Efficiënt, effectief en geen desinvesteringen in de toekomst.

Elk KCA-depot wordt gebouwd uit betonnen units/compartimenten die zijn geproduceerd met secundaire grondstoffen (eco-granulaten van gesloopte asfaltwegen). Het KCA-depot heeft een lange levensduur en is onderhoudsarm. Vanzelfsprekend voldoet het depot aan de gestelde PGS15-voorschriften. 

Meer projecten