ADVIES

Milieustraat is maatwerk
Een milieustraat kent geen standaard maar is maatwerk. Om een verantwoorde en strategische keuze te kunnen maken is gedegen onderzoek en integraal advies nodig.

Heeft uw gemeente of organisatie vragen omtrent de optimalisatie van de huidige milieustraat, de doorontwikkeling van de huidige milieustraat naar een grondstoffencentrum of een circulair ambachtscentrum. Of wilt u een nieuwe milieustraat realiseren die maximale impact realiseert, het hoogst mogelijke serviceniveau bereikt en doelmatig is in investering en kosten? Neemt u dan contact met ons op.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Advies ontwerp en inrichting milieustraat, circulair ambachtscentrum
  • Workshop en/of QuickScan toekomstbestendigheid milieustraat
  • Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling grondstoffencentrum of circulair ambachtscentrum
  • Locatieonderzoek


Modulo als kenniscentrum
Modulo Milieustraten is het kenniscentrum voor uw milieustraat, grondstoffencentrum en circulair ambachtscentrum. Van variantenonderzoek, ontwerp, inrichting, realisatie tot en met onderhoud. Modulo heeft alle kennis en kunde in huis, is voortdurend up to date en leading in innovatie.

Wij geven onafhankelijk en eerlijk advies. Dit doen we vanuit onze praktijkervaring, advies met de klei aan de schoenen. Het is onze ambitie om met de milieustraat van de toekomst, de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Dit doen wij op basis van praktisch advies waarmee concreet uitvoering kan worden gegeven aan de transitie "Van (grof huishoudelijk) Afval Naar Grondstof". 

Aanpak advies & projecten
Meer dan 10 jaar begeleidt Modulo in Nederland en Duitsland circulaire projecten. Het is onze ervaring dat realisatie van circulaire (bouw)projecten en het adviseren over circulaire milieustraten complementair en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Omdat we samen met opdrachtgevers het adviestraject en het realiseren van een circulaire milieustraat steeds evalueren, kunnen we dit proces continue optimaliseren. Om die reden heeft Modulo ervoor gekozen om naast de uitvoering van projecten ook de opgedane praktijkervaring toe te passen in adviestrajecten.

In de afbeelding hieronder geven wij de processtappen weer die bij de realisatie van een nieuwe milieustraat moeten worden doorlopen:

Adviesteam
Het Modulo-team bestaat uit ervaren adviseurs en specialisten op het gebied van circulaire economie, circulair ondernemerschap en verdienmodellen, kringloopbedrijven, grof afval- en grondstoffenbeleid, ontwerp, engineering en vergunningen. Zaken die gericht zijn op de ontwikkeling van de milieustraat van de toekomst en het circulair ambachtscentrum. Hierin werken we nauw samen met koplopers uit de markt. Onze adviseurs kunnen u in het gehele advies en ontwerptraject ontzorgen, dit doen wij op een open en transparante wijze.

Neem vrijblijvend contact op met ons zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u kunnen doornemen.