ADVIES

Milieustraat is maatwerk
Het afval- en grondstoffenbeleid vormt het vertrekpunt voor het ontwerp en de inrichting van de toekomstige milieustraat. Een milieustraat kent geen standaardontwerp maar is maatwerk. Om een verantwoorde en strategische keuze te kunnen maken is gedegen onderzoek nodig.

Inleiding:

De grondstoffenschaarste leidt ertoe dat de milieustraat een grondstoffencentrum wordt voor te herwinnen materialen. Gemeenten en organisaties hebben hiermee een prachtig concept en visitekaartje in handen. De lokale sociale cohesie kan verstevigen en nieuwe generaties kunnen worden voorgelicht. De milieustraat van de toekomst is duurzaam, levendig en continu in ontwikkeling.  Het is een “inspiratieplek” en “baken van kanteling” naar de circulaire economie.

Modulo Milieustraten is hét kenniscentrum voor de milieustraat en het grondstoffencentrum. Van variantenonderzoek, ontwerp, inrichting, realisatie tot en met onderhoud. Modulo heeft ervaren adviseurs in huis en is leading in innovatie. Wij ontwikkelen nieuwe mogelijkheden en geven uitvoering aan de transitie Van Afval naar Grondstof.

Door nu strategische keuzes te maken, worden in geval van bijvoorbeeld, demografische ontwikkelingen en veranderende wetgeving, in de toekomst forse afschrijvingen en desinvesteringen voorkomen.

Onze werkwijze:
Om een verantwoorde en strategische keuze te kunnen maken is het belangrijk om een projectteam op maat samen te stellen waarin uw deskundigen uit de diverse disciplines zijn vertegenwoordigd. Het projectteam stelt de kaders op voor de milieustraat c.q. het grondstoffencentrum en bewaakt dat deze in lijn zijn met de gemeentelijke visie en het afval- en grondstoffenbeleid.  

Modulo start met een inventarisatie op basis van doelstellingen, bezoekersaantallen, beschikbare middelen en ruimte. Wij bezoeken met het projectteam recent gebouwde milieustraten en evalueren de verschillende ontwerpen. Communicatie, input en draagvlak vanuit én met de klant, zijn essentieel voor de kwaliteit en de continuïteit van het gehele project.

Hieruit komen de kaders voor de nieuwe milieustraat voort en wordt het Plan van Aanpak opgesteld.

Bij de inventarisatie van de wensen van de gemeente komen de volgende zaken aan de orde:

 • De verschillende typen milieustraten; verdiept gebouwd, hybride, half verhoogd- of verhoogd bordes met benutting van de onderzijde?
 • De keuze in de opstelling van de containers; visgraad -, haakse opstelling of een combinatie hiervan?
 • Benutting van ruimten onder het bordes; inzameling van kleine fracties middels inwerpzuilen boven op het bordes. Opslag van volume fracties zoals EPS, matrassen, banden en KCA conform PGS 15. Is een integratie van een KCA-depot in de milieustraat mogelijk?
 • Opslag van containers, materieel en verpakkingsmateriaal. Inname van kringloopgoederen, na sorteren van afval en demontage van verschillende fracties. Inrichting van de onderzijde voor educatie- en werkplekken, kleed- en doucheruimten.
 • Hoe worden medewerkers zo efficiënt mogelijk ingezet? Hoe kom ik tot de optimale routing?
 • Noodzakelijk is dat een analyse wordt gemaakt van de combinatie: type milieustraat versus de ondergrond in verband met de fundatiekosten en risico’s van zettingen op termijn.

Na de inventarisatie en verkennende fase worden er verschillende schetsontwerpen gemaakt. Deze schetsontwerpen worden voorzien van een beschrijving met invloed op serviceniveau, kosten en milieurendement. De schetsontwerpen worden in de projectgroep besproken en samen wordt er gekomen tot een voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant wordt verder uitgewerkt in ontwerp en voorzien van een begroting.

Modulo treedt op als projectleider en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voortgang van het project. In overleg met de klant wordt een conceptplanning gemaakt, met hierin de te volgen werkstappen. Wij hebben de ervaring, om door middel van efficiënte en effectieve werksessies, alle relevante informatie boven tafel te krijgen, zodat een goede voortgang wordt gewaarborgd.

Wij kunnen u in het gehele voortraject en bij de projectleiding ontzorgen, dit doen wij op een open en transparante wijze. Wij verzorgen het totale traject maar wij zijn ook voor onderdelen in te zetten. Zo profiteert u van de voordelen van Modulo maar bent u nooit gebonden. Hierin zijn wij open en loyaal aan onze klanten. 

Modulo adviseert over:

 • Vertaling van afval- en grondstoffenbeleid naar uw milieustraat
 • Inventarisatie huidige milieustraat
 • Inzameling en exploitatie
 • Variantenonderzoek
 • Ontwerp
 • Terreininrichting en routing
 • Vergunningen, bestemmingsplannen
 • KGA- en/of KCA-depots, ook opfriscursus PGS 15 voor medewerkers
 • Wetgeving Milieustraten en KCA-depots
 • Civiele werkzaamheden
 • Geotechnisch fundatie- en bodemonderzoek
 • Toegangscontrole en bewaking (CCTV)
 • Communicatie (tussen gemeente, burgers, verenigingen en ondernemers)
 • Milieustraat gerelateerde en financiële (Turntoo) leaseconstructies
 • Maintenance van milieustraten, beheer en onderhoud
 • Migratie naar circulaire milieustraat