OVER MODULO

OVER MODULO

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in modulair en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en KCA-depots.

Door de flexibele bouwwijze, worden gebruiksvriendelijke duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende omgevings-, en wetgevingseisen. Met maximale ruimtebenutting onder het bordes en minimale (kapitaal)kosten. Efficiënt en effectief.

Ons team bestaat uit ervaren adviseurs en specialisten op het gebied van circulaire economie, afval- en grondstoffenbeleid, financieel management, ontwerp, engineering, vergunningen, realisatie en services. Wij ondersteunen u in haalbaarheids- en variantenonderzoeken alsmede ontwerp- en inrichtingsadvies van de nieuwe en bestaande milieustraat. Een heldere kosten-batenanalyse onderbouwt de financiële impact van de voorgestelde veranderingen.

Een nieuwe milieustraat/circulair ambachtscentrum fungeert binnen de gemeente als “inspiratieplek” en “baken van kanteling” naar de circulaire economie. Dit realiseren we graag samen met uw team in Co-creatie!

 

DE CIRKEL IS ROND IN 2021

                   

In 2008 is Modulo gestart met het modulair bouwen van milieustraten. Vanaf 2014 worden de U-betonelementen geproduceerd met ecogranulaat (gesloopte asfaltwegen).

De milieustraat ontwikkelt door tot een Circulair Ambachtscentrum. In 2017 wordt de eerste, het Upcycle Centrum in Almere gerealiseerd. 

In 2021 is de cirkel rond. Modulo geeft een inruilgarantie op de nieuw gebouwde milieustraten. Als een milieustraat in de toekomst moet worden aangepast, verplaatst etc. dan kunnen de betonelementen die niet meer nodig zijn, worden ingeruild tegen andere elementen. De teruggegeven elementen komen in een re-use elementenpool. Andere gemeenten en bedrijven kunnen deze elementenpool benutten. De milieustraat is maximaal wendbaar. Er zijn nog meer winstpunten; besparing van primaire grondstoffen, veel minder CO2-uitstoot en last but not least, een flink investeringsvoordeel.

Onze Mensen


Ron van Ommeren
Directeur / Eigenaar
 


Renate van Ommeren
Adviseur
 


Doke van Niekerk 
Manager Advies en Realisatie
 


Sander Ott
Projectleider
 


Ruben Merkx 
Architect / Bouwkundig ingenieur


Michiel van Wickeren 
Adviseur circulaire economie


Louise Wagner 
Office Manager
 


Olaf Schneider
Modulo Ambassadeur Duitsland