OVER MODULO

VISIE
De milieustraat / circulair ambachtscentrum neemt in en geeft door. De milieustraat is daarom ook veel meer dan een milieuvriendelijke plek om afval te dumpen. Het is een conversiepunt. Een circulatiepunt waar mensen spullen en materiaal nieuwe gebruiksmogelijkheden geven. Uit het oude groeit het nieuwe. Daarom wil Modulo van de milieustraat een sympathieke, uitnodigende plek maken waar mensen betrokken worden bij de natuurlijke cyclus van afval, hergebruik en creatie. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.


OVER MODULO
Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in modulair en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en KCA-depots.
Door de flexibele bouwwijze, worden gebruiksvriendelijke duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende omgevings-, en wetgevingseisen. Met maximale ruimtebenutting onder het bordes en minimale (kapitaal)kosten. Efficiënt en effectief.


Ons team bestaat uit ervaren adviseurs en specialisten op het gebied van circulaire economie, afval- en grondstoffenbeleid, ontwerp, engineering, vergunningen, realisatie en services. Wij ondersteunen u in haalbaarheids- en variantenonderzoeken alsmede ontwerp- en inrichtingsadvies van de nieuwe en bestaande milieustraat. Een heldere kosten-batenanalyse onderbouwt de financiële impact van de voorgestelde veranderingen.
 

ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES, "IN 2021 IS DE CIRKEL ROND"

                                                    

In 2008 is Modulo gestart met het modulair bouwen van milieustraten.
Vanaf 2014 worden de U-betonelementen geproduceerd met ecogranulaat (gesloopte asfaltwegen). Een element bestaat daardoor inmiddels uit 70% secundaire grondstoffen.
De milieustraat ontwikkelt door tot een Circulair Ambachtscentrum. In 2017 wordt de eerste, het Upcycle Centrum in Almere gerealiseerd. 
Vorig jaar is Modulo een partnerschip aangegaan met Madaster Materialenpaspoort. Alle milieustraten die vanaf 2019 zijn gebouwd worden vastgelegd in Madaster. Dat betekent dat de gebruikte materialen digitaal zijn vastgelegd en dat de circulariteit van de milieustraat wordt berekend. Gemeenten en bedrijven krijgen vervolgens het Madastercertificaat uitgereikt. Doorrekeningen van onze milieustraten laten een circulariteitsscore zien van 90% (traditioneel gebouwde milieustraten scoren hier 15%).

In 2021 is de cirkel rond. Modulo geeft een inruilgarantie op de nieuw gebouwde milieustraten. Als een milieustraat in de toekomst moet worden aangepast, verplaatst etc. dan kunnen de betonelementen die niet meer nodig zijn, worden ingeruild tegen andere elementen. De teruggegeven elementen komen in een re-use elementenpool. Andere gemeenten en bedrijven kunnen deze elementenpool benutten. De milieustraat is hierdoor maximaal flexibel en toekomstbestendig. Er zijn nog meer winstpunten; besparing van primaire grondstoffen, veel minder CO2-uitstoot en last but not least, een flink investeringsvoordeel.

Onze Mensen


Ron van Ommeren
Directeur / Eigenaar
 


Renate van Ommeren
Adviseur
 


Doke van Niekerk 
Manager Advies en Realisatie
 


Sander Ott
Projectleider
 


Ruben Merkx 
Architect / Bouwkundig ingenieur


Michiel van Wickeren 
Adviseur circulaire economie


Louise Wagner 
Office Manager
 


Willem van Leeuwen
Adviseur