Week van de Circulaire Economie: ‘Inspirerend en concreet’

Informatief, inspirerend, concreet met praktische voorbeelden. Zo typeerden de vakprofessionals van Modulo Milieustraten de bijeenkomsten die zij vorige week bijwoonden tijden de Week van de Circulaire Economie. De week die jaarlijks in januari wordt georganiseerd, stond dit keer in het teken van ‘Onvermijdelijk Circulair’. In een terugblik vatten Renate, Ron, Michiel en Ruben hun ervaringen tijdens de circulaire week samen.

Milieustraat van de toekomst
‘Meer waarde uit grondstoffen’, ‘Urban Mining Collective: onmisbare circulaire bouwstenen’ en de ‘Transitieagenda consumptiegoederen’. Dat waren de evenementen die op de tweede dag op de agenda

stonden. Kunnen we meer waarde halen uit de grondstoffen die op milieustraten worden aangeboden?, was vooraf de vraag. ‘Modulo adviseert over milieustraten en realiseert ze na dat traject ook, zei circulair adviseur Michiel van Wickeren direct na afloop. ‘We wilden daarom graag weten of we nog meer waarde kunnen halen uit de grondstoffen die op milieustraten worden aangeboden.’

Toepassing tweedehandsbouwmaterialen
Zijn collega, architect Ruben Merkx, had vooral interesse in een andere mogelijkheid om meer waarde te bieden: het gebruik van tweedehandsbouwmaterialen. ‘Ik heb vooral gekeken hoe we die nog meer kunnen toepassen bij de realisatie van nieuwe milieustraten. Dat leverde interessante nieuwe mogelijkheden op’, is zijn conclusie. Directeur Ron van Ommeren van Modulo vindt dat het verder moet gaan. ‘We geloven er in dat onze milieustraten meer waarde kunnen halen uit het grof huishoudelijk afval, maar dat ze vooral ook afval kunnen voorkomen.’ Hij spreekt in dat verband over de milieustraat van de toekomst. ‘Daar zijn we nu al mee bezig. Door te informeren, inspireren, onderwijzen en hoogwaardig hergebruik kunnen we met milieustraten van gemeenten veel meer bereiken dan we nu al doen.’

Circulaire bouwproducten financieel waarderen
Circulair bouwen is gestaag bezig aan een bescheiden opmars. Ook al is het businessmodel nog een uitdaging, concludeerde Renate van Ommeren die op donderdag de workshop bijwoonde: ‘Circulaire bouwproducten financieel waarderen’. Tijdens de sessie werd haar duidelijk dat dit onder meer komt doordat de berekening van de restwaarde van het bouwproduct lastig is. ‘Hier zijn nog geen regels en standaarden voor. Op dit moment worden circulaire bouwprojecten gewoon ‘lineair’ afgeschreven. De restwaarde wordt op een andere manier of vaak helemaal niet meegerekend. Daardoor wordt de circulaire potentie van het product niet of onvoldoende meegenomen. TNO en C2C ExpoLAB hebben de Residual Value Calculator (RVC) ontwikkeld, een model om de restwaarde van bouwproducten te berekenen aan het einde van hun functionele levensduur. Door de plussen en minnen aan kosten goed in kaart te brengen, ontstaat er een circulair businessmodel dat zorgt voor - nieuwe -  onderbouwde financiële inzichten in bouwprojecten.’

Praktijkvoorbeeld milieuprestatie gebouwen
Circulair bouwen stond ook centraal tijdens de presentatie van architect Michael Bol van Buro Kade. 'Hij heeft in overleg met de gemeente en samen met lokale ondernemers gezocht naar een nieuwe bestemming voor een gebouw in Den Bosch, vertelt Ron van Ommeren die daarbij aanwezig was. ‘Het werd een combinatie van wonen, kantoor en ruimte voor startups. ‘In samenwerking met Michel Baars van New Horizon is een overzicht gemaakt met materialen met een zogeheten MPG-waarde, de milieu prestatie gebouwen. Dat er een mooie stap kon worden gezet, bleek toen onder meer de kozijnen, deuren en duurzaam beton hieraan voldeden.' 

‘Tour Circulaire met Gemeente Noordenveld’
Modulo sloot de Week van de Circulaire Economie af met een eigen event: de ‘Tour Circulaire’. Een groep van 30 ambtenaren, raadsleden, wethouders, werkvoorbereiders, aanvoerders en het comité van het bedrijventerrein van de Gemeente Noordenveld ging vrijdag op pad. Ze bezochten drie innovatieve voorbeelden: de gemeentewerf in Lemmer, het Upcycle Centrum in Almere en de milieustraat in Leusden. Centraal stond de milieustraat van de toekomst. Daar is nog geen blauwdruk voor, aldus Ron van Ommeren. ‘Als je die wel wilt bouwen, wil je laten zien wat er nu al mogelijk is en waar nog een stap kan worden gezet. Een inspirerende middag’, vat hij de ‘Tour Circulaire’ samen. ‘Niet alleen omdat de deelnemers hebben gezien hoe de milieustraat van de toekomst kan bijdragen aan de circulaire economie. Maar ook omdat wij veel hebben geleerd van de reacties van anderen.’

                     

Belevingscentrum Upcyclecentrum Almere.   Hergebruik van gereedschappen milieustraat Leusden

Gemeentewerf Lemmer

« Terug naar overzicht