Officiële opening 8 vernieuwde KCA-depots in Zeeland

Vandaag officiële opening van 8 nieuwe KCA-depots in Zeeland door wethouder Kees Westrate van de gemeente Borsele die symbolisch, chemisch afval inleverde bij de milieustraatbeheerder. ZRD koos voor de modulaire betonnen depots van Modulo, die later als dat nodig mocht zijn, ook kunnen worden benut bij verplaatsing of samenvoeging van milieustraten. 

Dat is aan de orde als in de toekomst nog meer afvalstromen gescheiden moeten worden ingezameld. Een aantal van de huidige milieustraten zit daardoor klem op de huidige locaties en moet worden verplaatst of uitgebreid. De KCA-depots zijn geplaatst in nauwe samenwerking met lokale partners. De modulaire beton-units zijn circulair. Ze bestaan voor 75% uit secundaire grondstoffen (gesloopte asfaltwegen) en zijn in de toekomst 100% herbruikbaar. Een toekomstbestendige investering dus. 

Waarom vernieuwde KCA-depots?
Op 8 van de 13 Zeeuwse milieustraten bestond het KCA-depot uit een stalen opslagcontainer die niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Er moesten veel herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd om de KCA-depots open te mogen houden. De ruimten waren ook minder geschikt om in te werken. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland heeft de depots eind 2017 afgekeurd.

« Terug naar overzicht