4 ministeries en 50 bedrijven waaronder Modulo, tekenen Betonakkoord

Op dinsdag 10 juli tekenen zo’n 50 bedrijven, waaronder Modulo Milieustraten, het Betonakkoord. Elk jaar komt er in Nederland 15 miljoen m3 nieuw beton bij. Producenten, opdrachtgevers en aannemers spreken nu af om vergaand samen te werken aan duurzaamheid: van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO2-uitstoot. Modulo heeft in 2014 al de stap gemaakt, haar betonelementen te produceren met eco-granulaten (secundaire grondstoffen, o.a. gewonnen uit gesloopte asfaltwegen). 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekent het Betonakkoord als bewindspersoon namens haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doen nog drie andere ministeries mee: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Van Veldhoven: “De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. En dat geldt straks ook voor beton. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of werk maken van een circulaire economie.”
De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn:

  • samenwerking en transparantie in de keten
  • het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’ door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen
  • 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030
  • in datzelfde jaar een vermindering van minimaal 30% CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990
  • De intentie voor CO2-reductie volgt het regeerakkoord: -49% in 2050.
« Terug naar overzicht