Ook Modulo ondertekent Grondstoffenakkoord

Op 14 september jl. is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen. 

 Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller.

In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen. 
Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. Ook Modulo heeft het Grondstoffenakkoord onderschreven, klik hier voor de ambitie van Modulo.

« Terug naar overzicht